Domov
Nádej pre kone

Nádej pre kone

Nádej pre kone

2 % http://rozhodni.sk/institution/nadej-pre-kone/

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE NÁDEJ PRE KONE

NÁDEJ PRE KONE je občianske združenie fyzických a právnických osôb pri jazdeckom klube Stajňa Plameň Miloslavov. Jeho hlavným programovým cieľom, je dať koňom druhú šancu, vrátiť im rešpekt, aký si zaslúžia. Nejde len o týrané, zanedbané či choré kone ale aj o tie ktoré pre svojho majiteľa stratili význam a už nespĺňajú svoj primárny cieľ či už na dostihoch alebo v inom jazdeckom športe. Ale ako hovorí jedno príslovie-  čo je pre niekoho odpad môže byť pre iného poklad.

A my ponúkame záchranu, rehabilitáciu , útočisko a „rekvalifikáciu“, aby sme tú posvätnú moc koní ukázali hlavne deťom a umožnili im stretnutie s ozajstným živým koňom a priniesli nielen hlboký zážitok, ale neskôr aj veľa nových praktických schopností. Nebáť sa ich, naopak pravidelne sa o ne starať, čo im umožní učiť sa rozumieť zvieratám, mať bližšie  k prírode.

A my vieme ešte o jednej fascinujúcej vlastnosti koní –a to je vrodená sila uzdravovania, lebo kone liečia  a prostredníctvom hipoterapie pomáhajú zlepšiť zdravotný stav, poruchy správania, zlepšiť psychiku. Pre postihnutých je to tá najlepšia rehabilitácia a pre mnohých i jediný šport, do ktorého sa môžu aktívne zapojiť.

Web: www.stajnaplamen.sk

FB www.facebook.com/hopehipoterapia/

Forma:                       Občianske združenie

Registrácia 4.10.2005 na Min. vnútra SR- číslo spisu: VVS/1-900/90-26764

IČO: 30869307

Adresa: K jazeru 224, 900 42 Miloslavov

Banka:                        Tatra Banka

Číslo účtu:                  2629074508/1100

Predseda                      Chabroňová Zuzana

Kontaktná osoba:      Ing. Jáchymová Jozefína

Mobil:                         0905 645 869                         

Mail: plamen@naex.sk